Brukerstøtte

Dobbel betaling

Har du betalt samme kurs to ganger? Ta kontakt med oppvakt@norceresearch.no for å få refundert den ene betalingen.