Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Personvernsvilkår Godkjente brukere

Sammendrag

Brukervilkårene handler om hvordan Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) ved NORCE Norwegian Research Centre samler inn og behandler persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs i Oppvakt. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte NKLMs e-læringskurs. 

Formål

Oppvakt er drevet av NKLM for Helsedirektoratet. Hovedformålet med Oppvakt og behandling av persondata er å tilby helsepersonell på legevakt og/eller legevaktsentral obligatorisk opplæring av akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering. For enkelte profesjoner må de obligatoriske kursene gjentas innen 5 år. Oppvakt inneholder også kurs som er frivillige å ta for alt helsepersonell som ønsker kompetanseheving.

Forskning
NKLM har i sitt mandat å forske på legevakttjenesten, inkludert oppfylling av kompetansekrav. Vi ønsker derfor ditt frivillige samtykke til å bruke data fra deg i framtidige forskningsprosjekter. Datakoblinger vil kunne skje ved bruk av personnummer, men alle personidentifiserbare data vil fjernes før forskerne får tilgang. Alle forskningsprosjekter vil ha nødvendige godkjenninger før start. Du samtykker ikke automatisk til forskning ved å godta brukervilkårene, du kan gi ditt samtykke på din "Profil".

 

Behandlingsansvarlig

NORCE er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Behandlingen skjer i samsvar med personvernforordningen og personopplysningsloven.

Alle brukervilkårene

 

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Vi behandler personopplysninger som navn, e-postadresse, fødsels- og personnummer, arbeidskommune- og fylke, yrke/jobbrolle, IP-adresse, påloggings/aktivitetshistorikk, helsepersonellnummer (kun ved deltagelse i obligatoriske kurs), beståttdata for kurs, score på kursgjennomføring, beståttdato og svar på spørreundersøkelser/oppgaver/kursprøve. I tillegg kan du som bruker uoppfordret legge inn telefonnummer, profilbilde, brukernavn og laste opp egne filer. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på kursportalen, gjennomfører kurs og oppdaterer egen profil.

Moodle Workplace benytter følgende informasjonskapsler:

  • MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på én time, så sant du ikke har logget ut eller administrator har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.
  • _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så lenge du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.
Hvem deler vi opplysningene med?

NKLM har ansvar for å delegere rapporttilgang for hvem som har bestått kurs og når, til personer eller myndigheter som har tjenstlig behov for dette. Hvem som har behov, vil variere fra kurs til kurs. Det kan gjelde Helsedirektoratet og ledere for legevakter eller kommuner med ansvar for opplæring. Vi leverer også enkeltpersoner beståttdata for våre obligatoriske kurs til Altinn og Helsepersonellregisteret. Det er kun autoriserte administratorer ved NKLM og Efaktor som har tilgang til dine personopplysninger i Oppvakt. Efaktor AS er driftsansvarlig for løsningen Moodle Workplace i Oppvakt. Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Hvilke rettigheter har du?

Så lenge du kan identifiseres i kursportalen, har du rett til å:

  • få innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg
  • få utlevert en kopi av opplysningene
  • få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
  • få slettet personopplysninger om deg
  • sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger
Når slettes dine personopplysninger?

NORCE vil slette dine personopplysninger når du har vært inaktiv i 10 år etter ordinær pensjonsalder (67 år), eller dersom Oppvakt avvikles. Dersom du vil ha dine data slettet tidligere eller ønsker å utøve andre av dine rettigheter, ta kontakt med: personvernombud@norceresearch.no.

Hva har vi gjort for å ivareta sikkerheten din?

NORCE, som er behandlingsansvarlig, skal iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Hvis du har spørsmål om Oppvakt eller ønsker å vite mer om dine rettigheter, ta kontakt med:

Sist oppdatert: 22.03.2021