Bruksvilkår og personvern

Oppvakt bruker webstatistikkprogrammet Piwik som sender data til tjenere hos Universitetet i Bergen. Data viser fordeling av nettlesertyper og enheter, besøkstall og bruksmønster.

For registrerte brukere blir følgende personopplysninger lagret i Oppvakt:

 • Navn
 • Fødsels- og personnummer fra ID-porten for unik identifisering
 • E-postadresse
 • Arbeidssteder
 • Jobbroller
 • Eventuelt helsepersonellnummer
 • Eventuelle felt du velger å legge inn, eller filer du selv laster opp
 • Nylig påloggingshistorikk
 • Aktivitetshistorikk, inkludert, men ikke avgrenset til bidrag i diskusjonsforum, meldinger, beståttdata for kurs, valgte svar på oppgaver i kurs, score på kursgjennomføring, beståttdatoer
 • Svar på spørreundersøkelser
 • Informasjonskapsler med brukerID for lettere innlogging

I Oppvakts standardoppsett deles noen av personopplysningene mellom brukerne, for eksempel hvem dine medstudenter på et kurs er og når de sist var pålogget. For noen andre personopplysninger velger du selv om de skal deles.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) er ansvarlig for Oppvakt.

Hva Nklm ikke gjør:

Vi deler ikke identifiserbare enkeltpersoners svar på enkeltspørsmål i kurs.
Vi deler ikke enkeltpersoners samlede poengsum på kurs.

Hva vi gjør:

Dersom vi lager spørsmål der vi ønsker å dele identifiserbare enkeltpersoners svar, vil vi gi beskjed om det på forhånd.

Nklm har ansvar for å delegere rapporttilgang for hvem som har bestått kurs og når, til personer eller myndigheter som har tjenstlig behov for dette. Hvem som har behov vil variere fra kurs til kurs. Det kan gjelde Helsedirektoratet og ledere for legevakter eller kommuner med ansvar for opplæring.

Nklm kan også ta ut aggregerte data om brukerne, for eksempel om kursgjennomføringsgrad i ulike legevaktdistrikt, men ikke på en slik måte at de kan føres tilbake til enkeltpersoner.

Du kan be om å bli slettet som bruker på Oppvakt.

Du finner lenke til disse vilkårene også når du er innlogget.

Vi kan endre vilkårene etter hvert som innholdet i Oppvakt endrer seg. Vesentlige endringer blir varslet på Oppvakt.

Tilbake til forsiden


Sist endret: fredag, 30. desember 2016, 12:52