Dette er en enkel brukerveiledning for den nettbaserte utgaven av telefonråd.

Kurs for legevakter i prosjektet Vakttårn:

Alta kommunale legevakt, Legevakta i Tromsø, Kvam legevakt, Austevoll legevakt, Legevakten i Arendal, Nes legevakt og legevaktane Elverum og Glåmdal.

Kurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell.

Kurs for legevaktpersonell. 

Åpent og gratis tilgjengelig, men uten kursdokumentasjon ved utlogging av Oppvakt. 

Påmelding ved betaling er gyldig i fire år og gir kursdokumentasjon underveis og tilgang til diskusjonsforum. Kvittering fra PayPal kommer på e-post.

På første PayPal-side: Trykk den grå uanselige knappen ”Betal med et kort”:

kurs for legevaktpersonell

Kurs for fastleger. Forebygging, avdekking og oppfølging.

Grunnleggende akuttmedisinteori for legevaktpersonell. 

Åpent og gratis tilgjengelig, men uten kursdokumentasjon, ved utlogging av Oppvakt. 

Påmelding ved betaling er gyldig i fire år og gir kursdokumentasjon underveis og tilgang til diskusjonsforum. Kvittering fra PayPal kommer på e-post.

På første PayPal-side: Trykk den grå uanselige knappen ”Betal med et kort”:

Kurs for fastleger. Forebygging, avdekking og oppfølging. 

Åpent og gratis tilgjengelig, men uten kursdokumentasjon ved utlogging av Oppvakt. 

Påmelding ved betaling er gyldig i fire år og gir kursdokumentasjon underveis og tilgang til diskusjonsforum. Kvittering fra PayPal kommer på e-post.

På første PayPal-side: Trykk den grå uanselige knappen ”Betal med et kort”:

Kurs for legevakter i prosjektet Vakttårn:

Alta kommunale legevakt, Legevakta i Tromsø, Kvam legevakt, Austevoll legevakt, Legevakten i Arendal, Nes legevakt og legevaktane Elverum og Glåmdal.

Luftveisinfeksjoner er den hyppigste kontaktårsaken til legevaktsentralen.

Kurset blir tilgjengelig for alle neste år, og er tilgjengelig allerede nå for legevakter der de ansatte har mottatt påmeldingsnøkkel.