Dette er en enkel brukerveiledning for den nettbaserte utgaven av telefonråd.

Kurs for legevakter i prosjektet Vakttårn:

Alta kommunale legevakt, Legevakta i Tromsø, Kvam legevakt, Austevoll legevakt, Legevakten i Arendal, Nes legevakt og legevaktane Elverum og Glåmdal.

Kurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell.

Kurs for legevaktpersonell. 

Åpent og gratis tilgjengelig, men uten kursdokumentasjon ved utlogging av Oppvakt. 

Påmelding ved betaling er gyldig i fire år og gir kursdokumentasjon underveis og tilgang til diskusjonsforum. Kvittering fra PayPal kommer på e-post.

På første PayPal-side: Trykk den grå uanselige knappen ”Betal med et kort”:

kurs for legevaktpersonell

Kurs for fastleger. Forebygging, avdekking og oppfølging.

Grunnleggende akuttmedisinteori for legevaktpersonell. 

Åpent og gratis tilgjengelig, men uten kursdokumentasjon, ved utlogging av Oppvakt. 

Påmelding ved betaling er gyldig i fire år og gir kursdokumentasjon underveis og tilgang til diskusjonsforum. Kvittering fra PayPal kommer på e-post.

På første PayPal-side: Trykk den grå uanselige knappen ”Betal med et kort”:

Kurs for fastleger. Forebygging, avdekking og oppfølging. 

Åpent og gratis tilgjengelig, men uten kursdokumentasjon ved utlogging av Oppvakt. 

Påmelding ved betaling er gyldig i fire år og gir kursdokumentasjon underveis og tilgang til diskusjonsforum. Kvittering fra PayPal kommer på e-post.

På første PayPal-side: Trykk den grå uanselige knappen ”Betal med et kort”:

Kurs for legevakter i prosjektet Vakttårn:

Alta kommunale legevakt, Legevakta i Tromsø, Kvam legevakt, Austevoll legevakt, Legevakten i Arendal, Nes legevakt og legevaktane Elverum og Glåmdal.

Kurset blir tilgjengelig neste år. Dersom du har adgangskode, vil du kunne se kurset i utviklingsfasen.

Luftveisinfeksjoner er den hyppigste kontaktårsaken til legevaktsentralen.