Opphavsrett og ansvar

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har opphavsretten til alt innhold etter lov om opphavsrett. Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, men hele eller deler av modulene kan fritt spilles av for undervisningsformål når nøyaktig angivelse av kilde blir oppgitt.

Det garanteres ikke at informasjonen i kursene er fullstendig og korrekt, og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av bruken.


Tilbake til forsiden


Sist endret: torsdag, 29. desember 2016, 12:38