Kurs i akuttmedisin og håndtering av vold og overgrep er obligatorisk for alle helsepersonell som jobber i legevakttjenesten.


Påmeldingsgebyret er 350 kr per kurs og blir dekket av tilskuddsordningen i akuttmedisinforskriften


Teoretisk kurs i akuttmedisin skal gjennomføres før praktisk kurs. Vært ute i god tid.Kurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell. 


Når du har betalt kursavgiften, vil du få tilgang til kursets innhold, kursprøven og kursbevis.


Du må ikke ha Paypal-konto for å betale for kurset.


Dersom du ønsker å gjennomgå kurset gratis, uten kursbevis, gå inn via «Andre kurs».


Grunnleggende akuttmedisinteori for legevaktpersonell. 


Når du har betalt kursavgiften, vil du få tilgang til kursets innhold, kursprøven og kursbevis.


Du må ikke ha Paypal-konto for å betale for kurset.


Dersom du ønsker å gjennomgå kurset gratis, uten kursbevis, gå inn via «Andre kurs».