Kurs i akuttmedisin og håndtering av vold og overgrep er obligatorisk for alle helsepersonell som jobber i legevakttjenesten.


Påmeldingsgebyret er 350 kr per kurs og blir dekket av tilskuddsordningen i akuttmedisinforskriften


Teoretisk kurs i akuttmedisin skal gjennomføres før praktisk kurs. Vær ute i god tid.Grunnleggende akuttmedisinteori for legevaktpersonell. 


Når du har betalt kursavgiften, vil du få tilgang til kursets innhold, kursprøven og kursbevis.


Du må ikke ha Paypal-konto for å betale for kurset.


Dersom du ønsker å gjennomgå kurset gratis, uten kursbevis, gå inn via «Andre kurs».
Kurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell. 


Når du har betalt kursavgiften, vil du få tilgang til kursets innhold, kursprøven og kursbevis.


Du må ikke ha Paypal-konto for å betale for kurset.


Dersom du ønsker å gjennomgå kurset gratis, uten kursbevis, gå inn via «Andre kurs».