Kurs i akuttmedisin og håndtering av vold og overgrep er obligatorisk for alle helsepersonell som jobber i legevakttjenesten.


Påmeldingsgebyret er 350 kr per kurs.


Teoretisk kurs i akuttmedisin skal gjennomføres før praktisk kurs. Vær ute i god tid.

I dette nettkurset vil du lære grunnleggende akuttmedisinteori, og innholdet er tilpasset legevaktpersonell.

Kurset inneholder 8 moduler:
1. Introduksjon
2. Akuttundersøkelsen
3. Luftveishåndtering
4. Sirkulasjon
5. Hjertestans
6. Traumer
7. Kommunikasjon og samarbeid
8. Kursprøve og evaluering

Kurset koster 350 kr og tar inntil 7 timer å gjennomføre.

Betaling via Paypal. Du må ikke ha Paypal-konto for å betale for kurset. Trykk her for fremgangsmåte.

I dette nettkurset vil du lære hvordan du kan avdekke vold, ivateta og trygge pasienten og dokumentere skader. Kurset er tilpasset legevaktpersonell. 

Kurset inneholder 10 moduler:
1. Introduksjon
2. Forekomst, helse- og samfunnseffekter av vold og overgrep
3. Legevaktens rolle, ansvar og lovverk
4. Alarmtegn, avdekking og kommunikasjon
5. Medisinsk akutthjelp for voldsutsatte
6. Rettsmedisinsk sporsikring og skadedokumentasjon
7. Å handle, trygghetsplanledding og skadeavverging
8. Tilbud om oppfølging og samarbeid på tvers
9. Egen sikkerhet på legevakt
10. Kursprøve og evaluering

Kurset koster 350 kr og tar 3-5 timer å gjennomføre.

Betaling via Paypal. Du må ikke ha Paypal-konto for å betale for kurset. Trykk her for fremgangsmåte.