Vold i nære relasjoner

Kurs for fastleger for å styrke kompetansen i forebygging, avdekking og oppfølging av utsatte og utøvere av vold i nære relasjoner. Utviklet av Nklm på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kurset er åpent for alle, men ved innlogging blir kursgjennomføringen registrert på deg personlig underveis, og du kan dokumentere at du har tatt det.Tilbake til forsiden


Sist endret: onsdag, 5. april 2017, 14:06