Volds- og overgrepshåndtering

Det er skambelagt og vanskelig å fortelle at en utsettes for vold. Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell gir deg kunnskap om hvordan du kan bidra til å avdekke vold, ivareta og trygge pasienten og dokumentere skader.

Nettkurset tar 6–8 timer å gjennomføre. Det er utviklet av Nklm på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kurset er åpent for alle, men ved innlogging blir kursgjennomføringen registrert på deg personlig underveis, og du kan dokumentere at du har tatt det.


Tilbake til forsiden


Sist endret: torsdag, 6. april 2017, 13:23