Her finner du våre andre kurs. Alle har gratis påmelding.Grunnleggende akuttmedisinteori for legevaktpersonell. 


Dette kurset gir ikke kursbevis. Trykk inn på Obligatoriske kurs for å finne Akuttmedisinkurset som gir deg kursbevis.


For å melde deg på: Trykk på den grønne knappen under, "Meld meg på".
Kurs som skal gi økt kunnskap om atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre. 


Kurset er gratis og tar ca. 1 time.


For å melde deg på: Trykk på den grønne knappen under, "Meld meg på".Luftveisinfeksjoner er den hyppigste kontaktårsaken til legevaktsentralen.Dette er et opplæringskurs for operatører som skal bruke Legevaktindeks som beslutningsstøtteverktøy. 


Legevaktindeks er en videreutvikling av beslutningsstøtteverktøyet Telefonråd, og er laget spesielt for håndtering av pasienthenvendelser ved legevakter og allmennlegekontor.


Legevaktindeks skal bidra til å sikre en best mulig faglig praksis og en ensartet vurdering og prioritering av pasienthenvendelser til legevakter eller legekontor. Verktøyet skal være et supplement til helsepersonellets selvstendige og faglige vurdering.


Legevaktindeks er tett integrert med Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) og NIMN finnes også som eget oppslagsverk i Legevaktindeks.


Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har det redaksjonelle og faglige ansvaret for Legevaktindeks. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) er faglig ansvarlig for innholdet i NIMN.


For å melde deg på: Trykk på den grønne knappen under, "Meld meg på".Kurs for legevakter i prosjektet Vakttårn:


Alta kommunale legevakt, Legevakta i Tromsø, Kvam legevakt, Austevoll legevakt, Legevakten i Arendal, Nes legevakt og Legevaktene Elverum og Glåmdal.


For å melde deg på: Trykk på den grønne knappen under, "Meld meg på".


Kurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell.


Dette kurset gir ikke kursbevis. Trykk inn på Obligatoriske kurs for å finne Volds- og overgrepshåndteringskurset som gir deg kursbevis.


For å melde deg på: Trykk på den grønne knappen under, "Meld meg på".