Her finner du våre andre kurs. Alle har gratis påmelding.I dette nettkurset vil du lære om fasilitering. Du vil få kunnskap om metoder du kan bruke for å fremme refleksjon og læring hos deltakerne på simuleringsøvelser. Nettkurset er delt opp i ulike temaer som er relevante for rollen som fasilitator i medisinsk simulering.


Kurset er første del på veien for å bli fasilitator i medisinsk simulering. Den andre delen er et praktisk kurs over to dager hvor du trener på rollen som fasilitator sammen med andre, under veiledning av erfarne veiledere. 


Nettkurset kan også brukes til opplæring og faglig ressurs for andre som driver med lokal akuttmedisinsk samtrening etter BEST prinsippene.


Kurset er gratis og tar inntil 1 time å gjennomføre.
Grunnleggende akuttmedisinteori for legevaktpersonell. 


Dette kurset gir ikke kursbevis. Trykk inn på Obligatoriske kurs for å finne Akuttmedisinkurset som gir deg kursbevis.


For å melde deg på: Trykk på den grønne knappen under, "Meld meg på".
Kurs som skal gi økt kunnskap om atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre. 


Kurset er gratis og tar ca. 1 time.


For å melde deg på: Trykk på den grønne knappen under, "Meld meg på".Luftveisinfeksjoner er den hyppigste kontaktårsaken til legevaktsentralen.Dette er et opplæringskurs for operatører som skal bruke Legevaktindeks som beslutningsstøtteverktøy. 


Legevaktindeks er en videreutvikling av beslutningsstøtteverktøyet Telefonråd, og er laget spesielt for håndtering av pasienthenvendelser ved legevakter og allmennlegekontor.


Legevaktindeks skal bidra til å sikre en best mulig faglig praksis og en ensartet vurdering og prioritering av pasienthenvendelser til legevakter eller legekontor. Verktøyet skal være et supplement til helsepersonellets selvstendige og faglige vurdering.


Legevaktindeks er tett integrert med Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) og NIMN finnes også som eget oppslagsverk i Legevaktindeks.


Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har det redaksjonelle og faglige ansvaret for Legevaktindeks. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) er faglig ansvarlig for innholdet i NIMN.


For å melde deg på: Trykk på den grønne knappen under, "Meld meg på".Kurs for legevakter i prosjektet Vakttårn:


Alta kommunale legevakt, Legevakta i Tromsø, Kvam legevakt, Austevoll legevakt, Legevakten i Arendal, Nes legevakt og Legevaktene Elverum og Glåmdal.


For å melde deg på: Trykk på den grønne knappen under, "Meld meg på".


Kurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell.


Dette kurset gir ikke kursbevis. Trykk inn på Obligatoriske kurs for å finne Volds- og overgrepshåndteringskurset som gir deg kursbevis.


For å melde deg på: Trykk på den grønne knappen under, "Meld meg på".