Her finner du våre andre kurs. Alle har gratis påmelding.


Dette nettkurset gir deg mer kunnskap om bruk av video i legevaktsentralen.

Kurset er helt gratis og tar ca. 30-45 minutter å gjennomføre.

I dette nettkurset vil du lære om fasilitering. Du vil få kunnskap om metoder du kan bruke for å fremme refleksjon og læring hos deltakerne på simuleringsøvelser. 

Nettkurset er delt opp i ulike temaer som er relevante for rollen som fasilitator i medisinsk simulering.
Kurset er første del på veien for å bli fasilitator i medisinsk simulering. Den andre delen er et praktisk kurs over to dager hvor du trener på rollen som fasilitator sammen med andre, under veiledning av erfarne veiledere. 

Nettkurset kan også brukes til opplæring og faglig ressurs for andre som driver med lokal akuttmedisinsk samtrening etter BEST prinsippene.

Kurset er gratis og tar inntil 1 time å gjennomføre.

Kurs som skal gi økt kunnskap om atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre. 

Kurset er gratis og tar ca. 1 time.

Luftveisinfeksjoner er den hyppigste kontaktårsaken til legevaktsentralen. 

I dette nettkurset vil du få bedre kjennskap til ulike luftveisinfeksjoner og hvilke råd som kan gis til innringere.

Dette er et opplæringskurs for operatører som skal bruke Legevaktindeks som beslutningsstøtteverktøy. 

Legevaktindeks er en videreutvikling av beslutningsstøtteverktøyet Telefonråd, og er laget spesielt for håndtering av pasienthenvendelser ved legevakter og allmennlegekontor.

Legevaktindeks skal bidra til å sikre en best mulig faglig praksis og en ensartet vurdering og prioritering av pasienthenvendelser til legevakter eller legekontor. Verktøyet skal være et supplement til helsepersonellets selvstendige og faglige vurdering.Legevaktindeks er tett integrert med Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) og NIMN finnes også som eget oppslagsverk i Legevaktindeks.

Kurset er gratis og tar inntil 1 time å gjennomføre.

I dette nettkurset vil du lære grunnleggende akuttmedisinteori, og innholdet er tilpasset legevaktpersonell.

Kurset inneholder 7 moduler:
1. Introduksjon
2. Akuttundersøkelsen
3. Luftveishåndtering
4. Sirkulasjon
5. Hjertestans
6. Traumer
7. Kommunikasjon og samarbeid

Dette kurset gir ikke kursbevis.

I dette nettkurset vil du lære hvordan du kan avdekke vold , ivateta og trykke pasienten og dokumentere skader. Kurset er tilpasset legevaktpersonell. 

Kurset inneholder 9 moduler:
1. Introduksjon
2. Forekomst, helse- og samfunnseffekter av vold og overgrep
3. Legevaktens rolle, ansvar og lovverk
4. Alarmtegn, avdekking og kommunikasjon
5. Medisinsk akutthjelp for voldsutsatte
6. Rettsmedisinsk sporsikring og skadedokumentasjon
7. Å handle, trygghetsplanledding og skadeavverging
8. Tilbud om oppfølging og samarbeid på tvers
9. Egen sikkerhet på legevakt

Dette kurset gir ikke kursbevis.

Kurs for legevakter i prosjektet Vakttårn:


Alta kommunale legevakt, Legevakta i Tromsø, Kvam legevakt, Austevoll legevakt, Legevakten i Arendal, Nes legevakt og Legevaktene Elverum og Glåmdal.


For å melde deg på: Trykk på den grønne knappen under, "Meld meg på".