Her finner du våre andre kurs. Alle har gratis påmelding.

I dette nettkurset vil du lære om selvskading og selvmordsproblematikk på legevakt. Kurset har som mål å gjøre deg bedre rustet til å møte pasienter som har påført seg selv skade eller som har tanker om å gjøre det. 

Kurset inneholder 4 delkapitler:
1. Introduksjon
2. Selvmordsproblematikk, Henrik 23 år
3. Selvskading, Elise 16 år
4. Fordypning og tilleggsinformasjon

Kurset er gratis og tar inntil 1 time å gjennomføre.

 

 

I dette nettkurset vil du lære om fasilitering for medisinsk simulering. Du vil få kunnskap om metoder du kan bruke for å fremme refleksjon og læring hos deltakerne på simuleringsøvelser.

Kurset inneholder 8 delkapitler:
1. Pasientsikkerhet og medisinsk simulering
2. Simulering etter BEST modellen
3. Fasilitatorens rolle i scenariotrening
4. Scenarie design - kasuistikk
5. Hvordan planlegge en medisinsk simulering
6. Den viktige debriefen
7. Oppgaver
8. Avslutning

Kurset er gratis og tar inntil 1 time å gjennomføre.

I dette nettkurset vil du lære om bruk av video i legevaktsentralen, etiske aspekter, personvern og dokumentasjon. 

Kurset inneholder 6 delkapitler:
1. Bakgrunn
2. Hensikt og bruk
3. Endring av hastegrad og tiltak
4. Hva gjør video med arbeidssituasjonen i legevaktsentralen?
5. Samtykke og gjennomføring
6. Avslutning

Kurset er gratis og tar ca. 30-45 minutter å gjennomføre.

 

I dette nettkurset vil du lære om atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre. Kurset består av ny og relevant forskning, oppgaver og flere spennende kasuistikker om eldre pasienter i ulike settinger. Kurset er relevant for alt helsepersonell.

Kurset inneholder 3 delkapitler:
1. Eldre i den akuttmedisinske kjeden
2. Aldring og skrøpelighet
3. Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre

Kurset er gratis og tar ca. 1 time å gjennomføre.

 

I dette nettkurset vil du få bedre kjennskap til ulike luftveisinfeksjoner og hvilke råd som kan gis til innringere. Kurset er tilpasset legevaktpersonell.

Kurset inneholder 8 delkapitler:
1. Befolkningens bruksmønster ved luftveisinfeksjon
2. Om luftveisinfeksjoner
3. Når haster luftveisinfeksjoner?
4. Tiltak ved luftveisinfeksjoner
5. Sykepleiers rolle på telefon
6. Avklare pasientens kontaktårsak
7. Kommunikasjon og forhandling
8. Kunne lage sikkerhetsnett

Kurset er gratis og tar ca. 1 time å gjennomføre.

Dette er et opplæringskurs for operatører som skal bruke Legevaktindeks som beslutningsstøtteverktøy. Legevaktindeks er laget spesielt for håndtering av pasienthenvendelser ved legevakter og allmennlegekontor.

Kurset inneholder 4 delkapitler:
1. Beslutningsstøtteverktøy
2. Nye Telefonråd / Legevaktindeks
3. Ulike case
4. Avslutning

Kurset er gratis og tar inntil 1 time å gjennomføre.

 

 

Åpent kurs uten kursbevis.
I dette nettkurset vil du lære grunnleggende akuttmedisinteori, og innholdet er tilpasset legevaktpersonell.

Kurset inneholder 7 moduler:
1. Introduksjon
2. Akuttundersøkelsen
3. Luftveishåndtering
4. Sirkulasjon
5. Hjertestans
6. Traumer
7. Kommunikasjon og samarbeid

Kurset er gratis og tar inntil 7 timer å gjennomføre.

 

Åpent kurs uten kursbevis.
I dette nettkurset vil du lære hvordan du kan avdekke vold , ivateta og trykke pasienten og dokumentere skader. Kurset er tilpasset legevaktpersonell. 

Kurset inneholder 9 moduler:
1. Introduksjon
2. Forekomst, helse- og samfunnseffekter av vold og overgrep
3. Legevaktens rolle, ansvar og lovverk
4. Alarmtegn, avdekking og kommunikasjon
5. Medisinsk akutthjelp for voldsutsatte
6. Rettsmedisinsk sporsikring og skadedokumentasjon
7. Å handle, trygghetsplanledding og skadeavverging
8. Tilbud om oppfølging og samarbeid på tvers
9. Egen sikkerhet på legevakt

Kurset er gratis og tar inntil 6 timer å gjennomføre.

Dette kurset er kun for legevakter i prosjektet Vakttårn:

Alta kommunale legevakt, Legevakta i Tromsø, Kvam legevakt, Austevoll legevakt, Legevakten i Arendal, Nes legevakt og Legevaktene Elverum og Glåmdal.