Modulen markeres ikke som gjennomført

Krav til gjennomføring står på innholdssiden for hvert enkelt kurs. Om du mener at du har oppfylt kravet, men likevel ikke får en hake til høyre for en gjennomført modul, kan det skyldes tekniske problemer. 

Modul haket av, gjennomført: 
Modul ikke haket av, ikke gjennomført: 

Her er noen mulige problemstillinger:

  • Du har nettopp påbegynt kurset og legger merke til at ingen moduler til nå er haket av : Se siden "Jeg har tekniske problemer". 

  • Du har gjennomført et kurs med kun 1 modul og får ikke haket av (Gjelder kun kurset Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre): 

  1. Her har du kanskje vært litt rask på avtrekkeren ved at du trykker deg ut av kurset med en gang du er ferdig.
  2. Gå inn på kurset på nytt, scroll deg helt ned til slutten av kurset
  3. Vent 1-2 minutter (for å gi nettleseren tid til å "gi beskjed" til server at du faktisk har fullført)
  4. Trykk deg tilbake til moduloversikten, og modulen skal nå være krysset av.