Brukerstøtte

Modulen markeres ikke som gjennomført

Det er bare innlogget versjon av kurs som registrerer gjennomføring. Krav til gjennomføring står på innholdssiden for hvert enkelt kurs. Om du mener at du har oppfylt kravet, men likevel ikke får hake til høyre for en gjennomført modul kan det skyldes tekniske problemer. Se siden "Generelt om tekniske problemer". Det vil ofte hjelpe å for eksempel bytte nettleser. Om du har gjort det, og vil teste om det fungerer, kan du gjøre det slik:

  1. Logg inn.
  2. Gå til den versjonen av kurset der du ser firkanter til høyre for modulene.
  3. Undersøk krav til gjennomføring som står på samme side.
  4. Åpne en modul.
  5. For akuttmedisinkurset: Lytt noen sekunder til stemmen i modulen. For andre kurs: Oppfyll krav til gjennomføring og gå til siste side.
  6. Over modulen ser du en linje som ser omtrent slik ut: "Hjem > Kursnavn > Innhold > 1. Modulnavn"
  7. Trykk navnet til kurset i linjen.
  8. Du er nå tilbake til siden med modulnavnene. Hvis kommunikasjonen mellom modulen og Oppvakt er i orden vil det nå være en hake i firkanten til høyre for modulen du besøkte.
  9. Når du finner et utstyr der kommunikasjonen fungerer, kan du ta kursprøven.
  10. Pass også på at du ikke er borte fra utstyret i en periode på flere minutter mens du er innlogget, for da kan det skje et såkalt tidsavbrudd (timeout).