Kurspoeng

Informasjon om kurspoeng står på innholdssiden til det enkelte kurset og på kursbevisene.

Kurspoeng gis av Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Helsesekretærforbundet.